Η Γωνιά
του Πλάτωνα

Φωτογραφίες - Τα πιάτα ΞΌΞ±Ο‚