Η Γωνιά
του Πλάτωνα

Φωτογραφίες - Γαμος στην πλατεία