Η Γωνιά
του Πλάτωνα

Φωτογραφίες - Γάμος τον Οκρώβρη